logo

Jogsegély

Riaszosok betegszabadsága: kikapartuk a gesztenyét

Riaszosok betegszabadsága: kikapartuk a gesztenyét

Az ORFK döntése szerint kifizetik a rendvédelmi alkalmazottak 2019. 02. 01. és 2020. 06. 30. közötti időszakra eső betegszabadság-különbözetét, miután az FRSZ Jogsegélyszolgálata úttörőként 3 különböző bíróságon is pert nyert azon tagjaink ügyében, akik számra csak a távolléti díjuk 70%-át fizette meg a munkáltatójuk.

bővebben
A bíróságok munkarendje is változik

A bíróságok munkarendje is változik

A bíróságok munkarendje is változik egy új kormányrendelet szerint. 2021. március 8-tól a bíróságok tárgyaláson kívül járnak el. Mivel az ügymenet különösen függ a per aktuális állásától, tárgyától, és a bírótól így a heti kitűzött tárgyalások alapján az érintett felpereseket az FRSZ jogászai közvetlenül fogják értesíteni.

bővebben
Vauuuuu! Kutyavezetők!

Vauuuuu! Kutyavezetők!

A Kúria napokban megküldött ítéletében immár másodfokon kimondta, hogy a kutyavezető beosztású felperesnek a szolgálati kutya szolgálati helyre történő bevitele és hazavitele szolgálatteljesítési időnek minősül! Ennek alapján a Kúria megítélte az általunk képviselt felperes túlszolgálati igényét!

bővebben
Elbukott az ORFK trükközése!

Elbukott az ORFK trükközése!

Miután az FRSZ jogászai több perben is sikeresen képviselték bűnügyi technikusi tagjainkat, az ORFK módosította, majd hatályon kívül helyezte a reájuk vonatkozó utasítást. Ezt követően pedig a bíróság előtt arra hivatkoztak, hogy az egyéb feladatok ellátása utáni megbízási díjnak nincs jogalapja, mert ORFK utasítás immár nem határolhatja be a technikusi beosztás feladatkörét. Ezt az érvelést azonban a bíróság nem fogadta el, így továbbra is jár a megbízási díj!

bővebben
Az AB szerint jogszabály módosítással felére is csökkenthető az illetmény

Az AB szerint jogszabály módosítással felére is csökkenthető az illetmény

A Jogi Fórum számol be az Alkotmánybíróság azon döntéséről, melyben a bíróság kifejtette, hogy az Alaptörvény keretei között a törvényhozó nagy szabadságot élvez a közszolgálati jogviszonyok szabályozásában. Ez a döntés alapjául szolgáló perbeli esetben azt eredményezte, hogy a korábbi illetmény felére csökkentése az AB szerint nem alkotmányellenes!

bővebben
Riaszosok egészségügyi szabadsága: 100%-os győzelem, 100%-os távolléti díj!

Riaszosok egészségügyi szabadsága: 100%-os győzelem, 100%-os távolléti díj!

Úttörőként nyertünk pert egyik tagunk ügyében, aki rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és a betegszabadsága idejére csak a távolléti díja 70%-át fizette meg a munkáltató. A bíróság osztotta az álláspontunkat, hogy a 2019. február 1. és 2020. június 30. közötti időszakra 100%-os távolléti díj jár betegszabadság legfeljebb 15 munkanapos időtartamára.

bővebben
Kúria: a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésének jogszerűségéről

Kúria: a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésének jogszerűségéről

Amennyiben a hivatásos szolgálati viszonyban álló személlyel szemben a szolgálati viszonnyal összefüggésben bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntető eljárás indul, szolgálati viszonyát nem lehet azonnali hatállyal felszámolni, hanem fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni, hogy a szolgálatteljesítésre vagy a szolgálati viszonyára vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegte-e.

bővebben

Archívum