logo

Jogsegély

AB: eltérő a napi és a heti pihenőidő rendeltetése

AB: eltérő a napi és a heti pihenőidő rendeltetése

A Kúria egyik ítéletének felülvizsgálata során az AB arra a következtetésre jutott, hogy az a jogértelmezés, miszerint a napi pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben lenne kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel, mivel abból az következik, hogy a napi és heti pihenőidő önálló jogcímen illeti meg a munkavállalókat.

bővebben
Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló, korábban hatályos törvény (azaz a régi Hszt.)101. § (4) bekezdésébe ütközően, illetve jogszabályi felhatalmazás nélkül megállapított illetményelemet az új Hszt. 351-352. § szerinti besoroláskor nem kell beszámítani az illetménybe, állapította meg a Kúria.

bővebben
Nem mindegy milyen parancsnok, avagy ismét egy kedvező jogerős ítélet!

Nem mindegy milyen parancsnok, avagy ismét egy kedvező jogerős ítélet!

Kollégánk egy kerületi rendőrkapitányságon járőrparancsnoki beosztásba volt kinevezve, azonban a peresített időszak meghatározott szolgálati napjain az eredeti járőrparancsnoki beosztása helyett szolgálatirányító parancsnoki feladatok ellátására volt utasítva. Keresetünk alapján a bíróság több mint 650 ezer Ft megbízási díjat ítélt meg számára.

bővebben
Újabb “munkáltatói trükk” vérzett el a bíróság előtt!

Újabb “munkáltatói trükk” vérzett el a bíróság előtt!

Kollégánk egy budapesti kerület rendőrkapitányságán bűnügyi technikusi beosztásba van kinevezve, de régiós szolgálat címén havonta rendszeresen más kerületi rendőrkapitányság illetékességi területén is köteles technikusi munkát végezni. Álláspontunk szerint ezért megbízási díj jár, annak ellenére, hogy az adott feladatot a munkaköri leírásban is rögzítette a munkáltató. A bíróság elfogadta érvelésünket!

bővebben
Mindennek megvan az ára, csak tessék megfizetni!

Mindennek megvan az ára, csak tessék megfizetni!

5,2 millió Ft illetménykülönbözetet ítélt meg a bíróság annak a tagunknak, akit nyomozói munkája mellett bíztak meg az alosztályvezetői feladatok ellátásával, de ténylegesen teljes egészében alosztályvezetői munkát kellett végeznie, és ráadásként még az őrsparancsnok helyettesítését is tartósan el kellett látnia.

bővebben
Főhatárrendész oldalparancsnokok, szolgálatparancsnokok figyelem!

Főhatárrendész oldalparancsnokok, szolgálatparancsnokok figyelem!

A bíróság három tagunk képviseletében benyújtott keresetünknek helyt adott, és kettőjüknek mintegy 1-1 millió, a harmadiknak közel fél millió forint megbízási díjat ítélt meg. A bíróság nem fogadta el a munkáltató azon védekezését, hogy a főhatárrendészektől az oldalparancsnoki, illetve a szolgálatparancsnoki feladatok ellátása külön megbízási díj nélkül is elvárható.

bővebben
Hajót nem lehet vezetni az irodából

Hajót nem lehet vezetni az irodából

A tegnapi napon a Debreceni Törvényszék ítéletében majd 900.000 Ft megfizetésére kötelezte a SZSZB MRFK-t, mivel egy határrendészeti kirendeltségén a hajóvezető beosztású felperest meghatározott szolgálati napjain ügyeletesi beosztásban foglalkoztatta.

bővebben
Vauuuuu! Kutyavezetők figyelem!

Vauuuuu! Kutyavezetők figyelem!

Az illetékes törvényszék 2020. június 18-án hozott ítéletében kimondta, hogy a kutyavezető beosztású felperesnek a szolgálati kutya szolgálati helyre történő bevitele és hazavitele szolgálatteljesítési időnek minősül! A bíróság az általunk képviselt felperesnek 248.000 Ft-ot ítélt meg.

bővebben

Archívum