logo

Jogsegély

Az AB szerint jogszabály módosítással felére is csökkenthető az illetmény

Az AB szerint jogszabály módosítással felére is csökkenthető az illetmény

A Jogi Fórum számol be az Alkotmánybíróság azon döntéséről, melyben a bíróság kifejtette, hogy az Alaptörvény keretei között a törvényhozó nagy szabadságot élvez a közszolgálati jogviszonyok szabályozásában. Ez a döntés alapjául szolgáló perbeli esetben azt eredményezte, hogy a korábbi illetmény felére csökkentése az AB szerint nem alkotmányellenes!

bővebben
Riaszosok egészségügyi szabadsága: 100%-os győzelem, 100%-os távolléti díj!

Riaszosok egészségügyi szabadsága: 100%-os győzelem, 100%-os távolléti díj!

Úttörőként nyertünk pert egyik tagunk ügyében, aki rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és a betegszabadsága idejére csak a távolléti díja 70%-át fizette meg a munkáltató. A bíróság osztotta az álláspontunkat, hogy a 2019. február 1. és 2020. június 30. közötti időszakra 100%-os távolléti díj jár betegszabadság legfeljebb 15 munkanapos időtartamára.

bővebben
Kúria: a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésének jogszerűségéről

Kúria: a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésének jogszerűségéről

Amennyiben a hivatásos szolgálati viszonyban álló személlyel szemben a szolgálati viszonnyal összefüggésben bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntető eljárás indul, szolgálati viszonyát nem lehet azonnali hatállyal felszámolni, hanem fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni, hogy a szolgálatteljesítésre vagy a szolgálati viszonyára vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegte-e.

bővebben
Nem mindegy, nagyon nem: 2 millió forint ugyanis a különbség!!!

Nem mindegy, nagyon nem: 2 millió forint ugyanis a különbség!!!

Kollégánk egy kerületi rendőrkapitányságon dolgozott járőrként amikor kinevezték a Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály állományába, nyomozó státusz terhén bűnügyi segédelőadói beosztásba. Tagunkat azonban a kinevezése ellenére nem bűnügyi segédelőadóként, hanem ténylegesen vizsgálóként, majd nyomozóként foglalkoztatták.

bővebben
AB: eltérő a napi és a heti pihenőidő rendeltetése

AB: eltérő a napi és a heti pihenőidő rendeltetése

A Kúria egyik ítéletének felülvizsgálata során az AB arra a következtetésre jutott, hogy az a jogértelmezés, miszerint a napi pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben lenne kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel, mivel abból az következik, hogy a napi és heti pihenőidő önálló jogcímen illeti meg a munkavállalókat.

bővebben
Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló, korábban hatályos törvény (azaz a régi Hszt.)101. § (4) bekezdésébe ütközően, illetve jogszabályi felhatalmazás nélkül megállapított illetményelemet az új Hszt. 351-352. § szerinti besoroláskor nem kell beszámítani az illetménybe, állapította meg a Kúria.

bővebben

Archívum