Az új Hszt. alkalmazásának tapasztalatai alapján javaslatcsomaggal fordultunk a BM-hez

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLIII. törvény (új Hszt.) 2015. július 1-jei hatálybalépése, valamint az ezen időponttal végrehajtott illetményemelés eddigi tapasztalatai alapján javaslatcsomagot terjesztettünk a belügyminiszter elé. Javaslataink kiterjednek egyes, megszűntetett pótlékok illetményemelés alapjába történő beszámítására,  a preferált települési pótlékra jogosultak körének ez ideig elmaradt meghatározására, a szolgálati időpótlék magasabb összegére való jogosultság megszerzése esetén az illetmény év közbeni emelésére és az e pótlékra jogosító szolgálati idők jogsértő leszűkítésének megszüntetésére, valamint az életpálya további, ígért elemeinek szabályozására, továbbá egyéb szabályozási kérdésekre. Mindezek túl ismételten kezdeményeztük a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének emelését, mivel ezen állománycsoportot a kormányzat teljes mértékben kihagyta az illetmények rendezéséből. Javaslataink itt olvashatóak.

Savanyú szőlő, édes szemmel - A rendőrök béremelése teljesült, de vannak még problémák

Július elsejétől lépett életbe a rendvédelmi szervek új hivatásos szolgálati törvénye, s ekkortól kaptak fizetésemelést is. Ezek pozitív és negatív hatásairól is beszélt a Dunaújvárosi Hírlapnak Orgovány Zoltán, a Független Rendőr Szakszervezet Dél-dunántúli és Fejér megyei elnöke.Az  országos  rendőrfőkapitány  múlt  héten  jelentette  be,  hogy  a  Készenléti  Rendőrségen  (KR)  belül  létrehozták  a  határvadász  egységeket.  A  rendőr szakközépiskolából kikerülő állomány egészét is ide nevezik ki, ami a megyéket érinti, hiszen ezért nem kapnak új embereket és a hiányt sem tudják pótolni. Pedig Fejér megye az elmúlt években már eleve kevés új embert kapott. Nagyobb veszély, hogy a megyei fiatalok a jobb anyagi feltételeket kínáló KR-et nem is fogják otthagyni. A többi ezer embert a megyéktől fogják biztosítani, várjuk annak beteljesülését, hogy ez nem veszélyezteti majd a kapitányságok, megyék operatív helyzetét. Egyébként a határszakaszra már hónapok történnek vezénylések, csak nem ekkora létszámban, Dunaújvárosból is több esetben napokra, egy-egy hétre küldtek kollégákat oda, akiknek az ezért járó plusz pénz jól jön. Úgy látjuk ezen túlórák kifizetése mögött van is pénz, ezzel most nincs gond. További részletek a duol.hu cikkében.

Búcsú a rendőrség 25 éves címerétől?

Újabb huszonöt éves hagyománynak vetett véget az állam, lényegében indokolás nélkül. Látszólag semmi jelentősége a változásnak, de valójában a sokadik támadásnak tűnik a rendőrség ellen - írja a Népszava. Az elsőt a semmisségi törvény jelentette, a másodikat a szolgálati nyugdíj megszüntetése-átszabása. A harmadikat az elért rendfokozat bírósági ítélet nélküli, pusztán szervezési ok miatti megvonása. Az utolsó szinte már csak jelképes. Megszüntették a rendőrségi címer hivatalos használatát. További részletek a Népszava cikkében.

A nyugdíjfolyósító a Kúria döntése ellenére is kitart eredeti álláspontja mellett a szolgálati járandóságban részesülők munkavégzésével kapcsolatban

A Kúria honlapján közzétett jogeset szerint: a nyugdíjfolyósító igazgatóság elrendelte felperes szolgálati járandósága folyósításának 2012. július 1-től 2012. december 31-ig történő szüneteltetését, mert felperes 2012. január 1. és 2012. május 31. között Ausztriában munkabér címén EUR pénznemben szerzett jövedelmeket, amelynek összege májusban meghaladta a Tny. 83/B. §-ban meghatározott éves keretösszeget (1.674.000 Ft-ot). Az érintett keresetet nyújtott be a TB. határozat ellen, mely végül is a Kúria elé került.  A Kúria elvi éllel mutatott rá, az alperes TB szerv érvelése a hivatkozott jogszabályokból nem vezethető le. A korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő személyek ellátásának szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyekkel azonosan, a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyok fennállása esetén kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság korábban a Kúria döntésével ellentétes állásfoglalást adott számunkra, ismételt megkereséssel forultunk a főigazgatósághoz. 

Válaszukból kiderül, hogy a Kúria döntése ellenére továbbra is fenntartják eredeti álláspontjukat, mely szerint a szolgálati járandóságban részesülők munkavégzésére vonatkozó kereseti korlátozást a külfölid munkavégzés esetén is alkalmazni kell. 

Megalakult a határrendészeti igazgatóság

A határrendészeti igazgatóságon belül a határvadász egységek szeptember 15-étől dolgoznak, szükség esetén a létszámuk 3600-ra bővíthető. A bevetési központ Szegeden lesz, de Kiskunhalason is kialakítanak egy egységet - írja a HVG. Megalakult a határrendészeti igazgatóság; a Készenléti Rendőrségen belül létrejövő szervezet keretein belül 2106 fővel erősítik meg a magyar-szerb határ védelmét. Az igazgatóság létrejöttét múlt szerdán jelentette be az országos rendőrfőkapitány; a szervezethez hat határvadász egység tartozik majd, amelynek tagjai között 876 próbaidős végzős rendészeti szakközépiskolás lesz. További részletek a HVG cikkében.

Közben létrehozták a Határrendészeti Oktatóbázist is, derült ki egy frissen megjelent ORFK utasításból.

Amit minden munkavállalónak érdemes tudni

Ingyenes munkajogi tananygot készített a Liga Szakszervezetek - írja az ORIGO. A tananyag nem csak munkajoggal foglalkozik, de segítséget nyújt például az álláskeresésben is, és irányt mutat a konfliktuskezelésben, az önismeretben vagy az időgazdálkodásban. A nyomtatott formában elérhető tankönyv és a munkafüzet mellett tíz szakmacsoport - agrár, könnyűipar, gépipar, államigazgatás, közgazdaságtan, művelődés, jóléti, kereskedelem, építőipar, technológia -  részére készült specifikus oktatási-  és módszertani segédlet, melyek szakanyagai szintén elérhetőek digitális tananyagként. További részletek az ORIGO cikkében.

BAJOK A MUNKAJOGBAN, A KÚRIA IS VÁLTOZTATNA

Csorbultak a munkavállalói jogok, nőttek a munkaviszonyból fakadó kockázataik, jogellenes munkáltatói gyakorlat esetén szűkültek kártérítési esélyeik. A Kúria is változtatna a munkajogi kódexen - írja az adozona.hu. Az új munka törvénykönyve (Mt.) szabályai néhány kivételtől eltekintve 2012. július 1. napjával léptek hatályba, és alapvetően rajzolták át a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelezettségeit, valamint kockázat-átcsoportosítást is végrehajtottak a felek között. Előbbire példa, hogy a munkaszerződésben már a munkavégzés helyét sem kell feltüntetni, a munkaviszony fennállása alatt nincsen már minden esetben joga a munkavállalónak a munkabérre vagy távolléti díjra, 6 hónapon túlmenően nem támadható már meg az a munkáltatói jognyilatkozat, melyről a munkáltató például a jogorvoslati tájékoztatást lefelejtette, illetve a munkáltató az érvénytelen jognyilatkozatait az Mt. 20. § (3) bekezdése alapján korlátozásoktól mentesen utólag is orvosolhatja. A kockázatátcsoportosításra pedig az egyik példa a kártérítési felelősség szabályainak megváltoztatása. További részletek az adozona.hu cikkében.

Rendkívüli RÉT ülést kezdeményeztünk a határvadász egységek felállításával kapcsolatban

A Független Rendőr Szakszervezet a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ülésének soron kívüli összehívását kezdeményezte a Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság felállításával kapcsolatos kérdések megvitatása céljából. Országos Rendőrfőkapitány úr augusztus 26-ai sajtótájékoztatóján bejelentette a „határvadász bevetési egységek” felállítását, mellyel kapcsolatban az állomány körében számtalan kérdés, probléma fogalmazódott meg. Ezek tisztázása érdekében kezdeményeztük az ülés összehívását, melyen számos átfogó kérdéskörben kértünk tájékozatást az ORFK vezetőitől. Részletek az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének írt levelünkben, itt!

Hatásvadász századok

Az internet népe nevezte el így, abszolút találóan az új rendőrségi képződményt, melyet régről előtalált szóval határvadásznak kereszteltek el. A népszava cikke szerint: Addig is, amíg a Jobbik kottájából eljátssza a kormány a honvédség bevonulási indulóját a szerb határra, kellett valami, ami tüneti kezelést nyújt. Persze az első rendvédelmi-szakközepes fiataltól az utolsó tábornokig – inkluzíve az országos főkapitány – mindenki pontosan tudja, hogy a rendőrséggel már megint vizet gereblyéztet a politika. Más kérdés, hogy az illetékesek ezt mély ügybuzgalommal, gondoktól rendős homlokkal, és felpántlikázott lélekkel teszik - írja a Népszava. Csaknem ezer rendőrtanulót vezényelnek a határvadász igazgatósághoz – mert igazgatóság persze lesz. Végzősöket, ami egy kétéves iskola esetében kissé viccesen hangzik, bár igaz. (Hogy a tanulással mi lesz, az most nem fontos.) A Készenléti Rendőrségen pedig az történik, hogy az X. bevetési osztályt Y. határvadász osztálynak keresztelik át, és ugyanazok, ugyanazt, ugyanott, ugyanúgy, ugyanannyiért fogják csinálni, mint eddig. További részletek a Népszava cikkében.

Kifogásoljuk a Légirendészeti Parancsnokság munkaidő-beosztás közlésével kapcsolatos gyakorlatát

A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatóság Légirendészeti Szolgálatának közalkalmazottaitól olyan jelzés érkezett hozzánk, mely szerint a július 1-től hatályba lépett új Hszt., azaz a 2015. év XLII. törvény 135. § (6) bekezdésére hivatkozással egy hétre csökkent a munkáltató általi munkaidő-beosztás közlés határideje. Ez nyilvánvalóan ellentétes a közalkalmazotti jogviszonyban e tekintetben alkalmazandó Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 97. § (4) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint legalább 7 nappal korábban és legalább egy hétre vonatkozóan (azaz mindösszesen minimum 14 nappal előbb) kell a dolgozó tudomására hozni a következő időszakra vonatkozó munkaidő-beosztását. További részletek az alábbiakban.

MAKASZ iskolakezdési kedvezmények FRSZ tagoknak

A MAKASZ kedvezménykártya az élet majd minden területére kiterjedő kedvezményeket biztosít, egyedülálló módon csak a társadalmi szervezetek tagjai számára. Ezek között természetesen az iskolakezdési támogatás is megtalálható. A MAKASZ új partnere az Office Depot, 10% kedvezménnyel várja a MAKASZ tagokat. 9 boltban és webáruházban tudunk vásárolni érvényes MAKASZ kártyával! Sulikártya! 2015. szeptember 30-ig letölthető a 15% kedvezményre feljogosító Sulikártya! Október 1-től a megszokott 10% kedvezmény érvényes MAKASZ kártya felmutatásra, a 22 Pátria Nyomda papír-írószer boltokban. Évek óta partnerünk a KeS Papír írószer, ahol 10% kedvezménnyel vásárolhatunk mind a 4 boltjában, valamint a webáruházaiban. A részleteket a www.makasz.hu weboldalon is elolvashatják. 

Több mint 800 rendészeti szakközépiskolás lesz határvadász

A készenléti rendőrség tagjai mellett másodéves rendőr szakközépiskolásokból fognak állni a határvadász bevetési osztályok, mondta Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány szerda délelőtt a Rendőrségi Igazgatási Központban. Újságírói kérdésre Papp Károly részletezte: 876 próbaidős szolgálati viszonyban levő rendőr fog szolgálatot teljesíteni, ők olyan rendészeti szakközépiskolások lesznek, akik elsőéves vizsgáikat sikeresen teljesítették. Kizárólag a készenléti rendőrség tagjaiból és a rendészeti szakközépiskolásokból, nem a megyei rendőrfőkapitányságok embereiből fog állni a határvadász bevetési osztályok állománya. A próbaidősök szakképzett rendőrök mellett fognak szolgálatot teljesíteni - írja az INDEX. További részletek, hírek, szervezeti ábra és videó az alábbiakban.

Ha jön a parancs, menni kell délre

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökünk, Balázs Sándor a Borsod Online hírportálnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy: a Megyénkben már van olyan állomány (több tucat rendőr), amelyiket a déli határrészre vezényelték. Itt főleg a bevándorlókkal kapcsolatos adminisztrációs munkákban segédkeztek. A plusz pénz jól jön nekik, de a családtól azért messze vannak. A legfőbb kérdés azonban most az, hogy honnan vezényelnek majd embereket a határvadászegységbe. Mert nincs olyan sok rendőr, hogy egyik napról a másikra egy új századot létre lehetne hozni. Ahonnan elvesznek embert, onnan valószínűleg hiányozni fog – érvelt Balázs Sándor. Hozzátette: amikor arról van szó, hogy valakit az ország másik részébe vezényelnek, nemigen veszik figyelembe, hogy az illető rendőr családos-e vagy sem. További részletek a Borsod Online cikkében.

Felmondás átszervezés miatt - jó, ha ismerjük a szabályokat

Az átszervezésre alapított munkáltatói felmondás esetén gyakori, hogy a munkavállalók munkaügyi pert indítanak volt munkáltatójukkal szemben a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránt, mert úgy látják, az átszervezés valójában nem történt meg, hasonló munkakörű kollégáik munkaviszonya nem szűnt meg, vagy esetlegesen arról értesülnek, hogy új munkavállalót alkalmaztak helyettük, azonos munkakörre, vagy azonos feladatok ellátására - írja a HR/Munkajog. A portálon megjelent cikk a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályait elemzi. Részletek itt.

Négynapos kiképzés elég?

Volt olyan időszak, amikor tizennyolc határvadász század volt, az integráció előtt pedig tizennégy működött az országban - írja a Hvg. A határvadászok kiképzése fél évig tartott, így forrásunk számára érhetetlen, hogy a határrendészeti feladatokat nem végző rendőröket miként akarják négy nap alatt felkészíteni erre a speciális munkára. A volt parancsnok szerint azzal is számolni kellene, hogy a rendőrök hozzáállása általában az, hogy „bűnözőkkel szemben lépnek fel”, míg a migránsok nem azok. További részletek a Hvg cikkében, itt.

Oldalak

Feliratkozás Független Rendőr Szakszervezet RSS csatornájára