FRSZ elítéli a rendőrök elleni támadást és jobbulást kíván a sérült kollégáknak

A Független Rendőr Szakszervezet megdöbbenéssel értesült arról, hogy Budapesten, a Teréz körúton szolgálatot teljesítő rendőrök élete ellen irányuló támadás történt. Az FRSZ mélységesen elítéli az aljas indokból elkövetett robbantásos merényletet. Bíznunk benne, hogy a szolgálatuk teljesítése során súlyosan megsebesült kollégáink mielőbb maradéktalanul felépülnek sérüléseikből. Jobbulást kívánunk mindkettőjüknek! Bízunk abban is, hogy a bűn nem marad büntetlenül és a rendőrség rövid időn belül elfogja, és bíróság elé állítja az elkövetőt, vagy elkövetőket. E szomorú és megrendítő esemény kapcsán felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára, és életmentő szerepére.

Mesterhármas - a Kúria legújabb döntése szerint 2015. január 01. után is jár a közalkalmazottaknak a garantált illetmény különbözete!

2015. december és 2016. június után a Kúria ismételten – harmadszor – fejtette ki álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye tekintetében. A legfrissebb – 2016. szeptember 22-ei – Kúria döntés minden kétséget eloszlatva megerősítette az FRSZ azon álláspontját, mely szerint a garantált bérminimum kiegészítés munkáltatói határozatba foglalása utáni időszakra is jogos az illetmény-különbözeti igény, mivel a korábbi jogszerű illetményhez mérten kell vizsgálni azt, hogy a közalkalmazott összilletménye csökken-e. A legfrissebb Kúria döntés alapjául szolgáló perbeli esetben – amely szintén az FRSZ által képviselt közalkalmazott ügyében született – 2015. január 1-től a megyei rendőr-főkapitányság parancsban intézkedett a garantált illetmény kiegészítésére, melyre ez esetben is a munkáltatói döntésű illetményrész csökkentésével került sor. A Kúria szerint azonban a munkáltatói döntésű illetményrész egyoldalú csökkentésére csak addig a pontig kerülhet sor, amíg az nem vezet az összilletmény csökkentéséhez. Ennek keretében pedig a korábbi jogszerű illetmény – azaz a 2014. évre helyesen megállapított illetmény (2014. évi garantált illetmény + munkáltatói döntés) – a viszonyítási alap. A Kúria legújabb döntése ily módon a 2015., sőt a 2016. évre nézve is megalapozza az illetmény-különbözeti igényeket, melyek érvényesítése iránt a jogi előkészületeket megtesszük. 

Az ORFK pedig újabb tanulmányozni való bírósági döntést kapott, bár, a szeptember elejei RÉT ülésen elhangzottak szerint, még a Kúria a júniusi döntésével sem bírkóztak meg....

Az előzmények itt olvashatóak.

Alkotmánybíróság előtt a szakszervezeti tisztségviselőket diszkrimináló jogszabály

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének  döntésére vár az az alkotmányjogi panasz, mely szerint a Hszt. ésszerű indokok nélkül zárja ki a szakszervezeti tisztségviselőket a rendvédelmi kari köztestületi tevékenységből, ellehetetleníti a megválasztásukat. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 305. § (3) bekezdés d) pontja ugyanis úgy rendelkezik, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar tisztségviselője, az ügyintézői testületek nem tisztségviselő tagja nem lehet olyan személy, akit szakszervezeti tisztségviselőnek megválasztottak. Az indítványozó szerint ez a sérelmezett rendelkezés diszkriminatív, az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésébe ütközik.

Az FRSZ egyetért az indítványozóval, hiszen szakszervezetünk is az Alkotmánybírósághoz fordult a Hszt. a rendvédelmi szakszervezeteket hátrányosan  megkülönböztető szabályainak felülvizsgálata érdekében. Véleményünk szerint sincs ésszerű magyarázata annak, hogy a rendvédelmi szerveknél működő szakszervezetekre, azok hivatásos állományú tagjaira, és közalkalmazottaira miért vonatkoznak kedvezőtlenebb szabályok a tagdíjlevonás, a munkaidő kedvezmény, tisztségviselői védelem, helyiséghasználat és egyéb olyan tárgykörökben, melyeknél semmiféle jelentőséggel nem bír a munkáltató tevékenységi köre. Mindezen szabályok tehát az FRSZ véleménye szerint sértik az Alaptörvényben biztosított törvény előtti egyenlőség, mint alapjog biztosítását, indokolatlanul, önkényesen és hátrányosan különböztetve meg egyes jogviszonyban állókat és szakszervezeteiket. Ezen rendelkezések megsemmisítését kértük az Alkotmánybíróságtól.

Kedvezményes állatkerti belépő október 8-ára

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Honvédszakszervezet (HOSZ) – 25. jubileumi évfordulós rendezvénysorozata részeként – 2016. október 08-án (09.00 – 18.00 óra között) a Fővárosi Állat- és Növénykertben látogatást szervez a szakszervezeti tagok családjainak és gyermekeinek kikapcsolódása érdekében. Jegyek 1.700 Ft/fő egységes áron igényelhetőek kizárólag FRSZ tagok és családtagjaik számára. (2 éves kor alatt a belépés ingyenes.) Jelentkezési és befizetési határidő: 2016. szeptember 29.

A jelentkezéshez az innen letölthető megrendelőlapot kell kitöltve és aláírva megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodája számára:  az frsz@frsz.hu vagy frsz@orfk.police.hu vagy 06 (1) 799-27-13 (fax) címek egyikére. Rendelést csak FRSZ tagoktól fogadunk el.

A jegyek árát az FRSZ OTP banknál vezetett 11705008-20409384 számlájára kell átutalni, az utalás közleményében fel kell tűntetni a: „Hosz 25 állatkert” azonosítót. Az elkésve utalt összegeket nem áll módunkban elfogadni, így azokat visszautaljuk a küldő félnek, és jegyek megrendelésére ez esetben nem kerül sor. Üdülési csekket, Szép kártyát a nem tudunk elfogadni!

A beléptetés az erre az alkalomra használatos karszalagok felmutatásával fog történni, melyeket a Fővárosi Állatkert főbejáratánál 2016. október 08-án 09.00-12.00 között lehet majd átvenni, a Honvédszakszervezet tisztségviselőitől. Az Állatkert területén a főbejárattal szemben található Barlang Étterem a karszalag felmutatása mellett minden étel árából 10%-os kedvezményt biztosít a látogatói napon.

További információ az innen letölthető tájékoztatóban. Megrendelőlap letölthető innen.

Az FRSZ a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó törvény-javaslat visszavonását és átalakítását követeli!

A kormány olyan törvényjavaslatot szándékozik előterjeszteni, mellyel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénybe (továbbiakban: Hszt.) új jogintézményként bevezetné a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot. 

Az új járadék bevezetésének szándékát az FRSZ üdvözli, mivel szakszervezetünk egyebek mellett éppen a kormányzat által csak most felismert okok alapján tiltakozott a 74 évig fennállt szolgálati nyugdíjrendszer jogállami normákat figyelmen kívül hagyó eltörlése ellen. Az egészségkárosodási járadék tervezett szabályozását azonban elfogadhatatlannak minősítjük, mivel az a valóságban egy működésképtelen intézményt hozna létre! Bevezetése a közvélemény megtévesztésére ugyan kiválóan alkalmas lehet, de a szolgálatát becsülettel teljesített és annak során egészségkárosodást szenvedett hivatásos állomány egzisztenciális biztonságának megteremtésére teljességgel alkalmatlan, ezért annak visszavonását és teljes átdolgozását követeljük!

A törvényjavaslattal kapcsolatos egyeztetések a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi szakértői ülésével lezárultak, az anyagot a minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátja, így abban az állomány számára kedvező módosítás már nem várható. Ennek okán az alábbiakban közzétesszük a tervezettel kapcsolatos véleményünket.

Összefoglaló anyagunkban a törvényjavaslat más rendelkezéseivel kapcsolatos információnk és az FRSZ további javaslatai is olvashatóak. Ezek közül a rendőrség közalkalmazotti és munkavállalói állományának legalább 30 %-os bérfejlesztésére vonatkozó javaslatunkat emelem ki.

SZABOLCSI KÖZALKALMAZOTTAK, LÓRA!

A tegnapi napon a Nyíregyházi Törvényszék is ítéletet hirdetett egy ún. közalkalmazotti garantált illetményes perben. Egy tisztségviselőnk kedves felesége vállalta az a próbapert, amit a megyében indítottunk a garantált illetmény tárgyában. Álláspontunkat, miszerint ez utóbbiba a munkáltatói döntésen alapuló illetmény nem számít bele, a megyei törvényszék is osztotta, s kolléganőnknek több mint 500.000 Ft-ot és annak kamatait ítélte meg. Ennél is jobb hír, hogy ez majd minden közalkalmazottat érint.

Ha kíváncsi vagy Neked mennyi jár, küldd el a 2012-től esedékes kinevezésedet, annak esetleges módosításait és mi ezt kiszámoljuk! Ha úgy találod, hogy kell ez a pénz, akkor légy tagunk, mi a teljes képviseletet biztosítjuk, s még a tárgyalásra sem kell eljönnöd. Minél előbb szólsz, annál magasabb összegre számíthatsz, hiszen az igényt csak 3 évre visszamenőleg, de legkorábban 2013. augusztus 01-től lehet érvényesíteni. Ne várj a rendőrségre, szó sincs egységes megállapításokról és kifizetésekről. De miért is lenne… az igény elévülése megkezdődött, vagyis aki nem lép, nem jut pénzéhez. Az elérhetőségünket, a belépéshez és a képviselethez szükséges dokumentumokat megtalálod a honlapunkon. (dr. Tordai Gábor jogtanácsos, az FRSZ Jogsegélyszolgálatának vezetője)

Magyarország bünteti a hűséget, egész Európa kiakadt a jogellenes lépésen

Az Európai Szakszervezeti Szövetség is beállt a magyar férfi mellé, aki a nyugdíjaskorú, de még dolgozó közszolgák nyugellátásáért harcol - olvasható a Népszabadságban. Fábián Gyula magyar nyugdíjas mellé állt az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) a strasbourgi bírósághoz benyújtott panasza ügyé­ben. A 39 országban 45 millió tagot tömörítő szervezet úgy látja, azért van dolga ebben az ügyben, mert egy diszkriminatív szabályozás miatt súlyosan sérülnek a magyar munkavállalók érdekei. Az ETUC így beavatkozóként kíván fellépni, és a nemzetközi emberi jogi fórum ennek az indítványnak helyt is adott – értesült a Népszabadság. Az ügy előzménye: a magyar jogszabályok különböző rendelkezéseket tartalmaznak a köz- és a versenyszférára. A vállalkozásoknál a nyugdíjba vonult korábbi közszolgák bármennyit kereshetnek, ha igényt tartanak a munkájukra, ám ha állami vagy önkormányzati alkalmazottként dolgoznának tovább, bukják a nyugellátást. Ráadásul a közszférán belül sem mindenkire vonatkozik a korlátozás, mert például a parlamenti képviselők vagy a polgármesterek a fizetés mellett is felvehetik a nyugdíjukat.

A magyar átlagkereset nettó 170 ezer, a rendőrség FBÖ-s állományáé pedig 138 ezer forint

Változatlanul a nagy mértékű béremelések jellemzőek Magyarországra, amelyeket azonban a termelékenység növekedése aligha indokol - olvasható a Népszava cikkében. Mindezt tanúsítják a KSH tegnap megjelent kereseti statisztikai adatai is: júliusban a bruttó bérek - 12 hónapra visszatekintve - 5,1 százalékkal növekedtek, így az év elejétől érvényesülő egy százalékpontos szja-kulcscsökkentést is figyelembe véve a nettó bérek 6,7 százalékkal lettek magasabbak, ami a júniusi -0,3 százalékos inflációval számolva 7 százalékos reálbér-emelkedésnek felel meg. A béreknél természetesen csak átlagokról beszélhetünk - hívták fel a figyelmet a szakemberek -, ugyanis szép számmal voltak olyan munkahelyek, ahol az átlagosnál jóval nagyobb mértékű béremelést hajtottak végre, de arra is volt számos példa, hogy érintetlenül hagyták a javadalmazásokat.

Ebbe a körbe tartoznak sajnos a rendőrség munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói, többek között a fegyveres biztonsági őrök java része, és a hívásfogadó központok munkatársai. Bérüket évek óta nem emelték, pedig mindkét állomány komoly felelősséggel járó, fizikailag, illetve szellemileg megterhelő munkát végez, amit a rendőrség a béreken keresztül nem ismer el. A fegyveres biztonsági őrök például immár több mint egy éve a hivatásos állománnyal vállvetve küzdenek a migrációs válsághelyzet kordában tartásáért. Ők is fegyveres szolgálatot teljesítenek, kevesebb jogkörrel, mint a rendőrök, de nem kevésbé veszélyes feladatokat látnak el. Őrzik a menekültszállásokat, befogadó állomásokat, és végzik a menekültek hatóságok elé állítását, kísérését. Mindezt megalázóan alacsony, az átlagbérektől 20 %-al alacsonyabb bérezés mellett. Ezen állománycsoport átlagbére ugyanis az ORFK idén júliusban rendelkezésünkre bocsájtott kimutatása szerint bruttó 138 ezer forint volt. A rendőrségi munkavállalók béremelését az FRSZ többször kezdeményezte, amit rendre azzal utasítottak el, hogy a kormányzati szándék erre nem terjed ki....

Ismét napirenden a Hszt. módosítása és a rendfokozati vizsga szabályozása

A Belügyminisztériumban hetek óta folyik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) újabb módosításának előkészítése. A törvényjavaslat tervezete a napokban a kormányzati portálra is felkerült, bár az egyeztetések még nem zárultak le. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalának kezdeményezésére ugyanis szeptember 20-án újabb szakértői konzultációra kerül majd sor. A Hszt. módosítás legfontosabb eleme a rendvédelmi egészségkárosodási járadék jogintézményének bevezetése. E mellet a javaslat szerint módosításra kerülnének a munkaközi szünet, a készenléti szolgálat, a természetbeni (cafetéria) juttatások hatályos szabályai, továbbá a jogszabálytervezet rendelkezéseket tartalmaz a tűzszerészek díjazásának korrigálására és a hivatásos állomány illetményének 2017. januári emelésére is. A már korábban megkezdett szakértői tárgyalások kiterjednek a rendfokozati vizsgáról szóló BM rendelet tervezetére is, mely a héten szintén publikussá vált. Az FRSZ jogszabálytervezetekkel kapcsolatos véleményéről, javaslatairól a tárgyalások lezárását követően tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat.

A Hszt tervezete letölthető innen, a rendfokozati vizsgáról szóló rendelet-tervezet pedig innen.

15 % kedvezmény FRSZ tagoknak a Dél-budai Gumicentrumban

Az FRSZ együttműködési megállapodást kötött a Kratec Kft-vel, melynek alapján tagjaink 15 %-os kedvezményben részesülhetnek a Dél-budai Gumicentrumnál. Partnerünk az FRSZ összes tagjának kedvezményes lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy a személy gépjármű, motorkerékpár illetve kisteherautó mindennapi használatát megkönnyítse. A kedvezmény kiterjed a gumiabroncs szerelésére, tárolására, javítására és nem utolsó sorban új abroncs vásárlására, amit partnerük összes telepén érvényesíthetnek tagjaink.

Műhelyeik megtalálhatók a 1112 Budapest Budaörsi út 163/a, a 113 Budapest Bartok Béla út 124-126. és a 1039 Budapest Szabadság út 2. szám alatt.

A kedvezményt tagjaink tagsági igazolványuk felmutatásával vehetik igénybe. A kedvezmény állandó és bármikor felhasználható, szezonon kívül is igénybe vehető. A Kratec Kft. a Magyarországon megtalálható összes viszonteladóval, szállítóival kapcsolatban áll, az esetleges gumiabroncs készlet hiányosság kizárása érdekében. Szervizeikben kisebb autó szerelési, javítási munkálatokat is vállalnak.

Partnerünk a Budapesten kívül lakókat sem hagyja ki a kedvezményből, mivel az nekik is jár, amennyiben telefonon vagy interneten rendelnek. Ilyen esetben a gumiabroncsokat utánvétellel, a rendeléstől számított három-négy napon belül Magyarország egész területére bárhova eltudják juttatni.

Partnerünk honlapja itt érhető el, szórólapjuk pedig innen tölthető le.

Rendőrségi érdekegyeztetés: fölényben a kedvezőtlen hírek

Szeptember 12-én tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT), ahol az FRSZ által felvetett problémák és megvitatni javasolt témák kapcsán az ORFK képviselői az állomány számára többségében kedvezőtlen információkkal szolgáltak.  Elmondták, hogy a fegyveres biztonsági őrök munkabérének megemelésére nincs kormányzati szándék, sem rendőrségi fedezet, hogy a migrációs feladatokban résztvevő állomány számára adott Erzsébet-üdülések határidejét az emberminisztérium nem tudja meghosszabbítani, így a beutalók kárba veszhetnek (bár az ORFK vezetői ezen segítenének, ha jelzzük a konkrét személyeket), hogy a hivatásos életpálya lakáspillérének kidolgozása lekerült a napirendről, és munkáltatói kölcsönre se nagyon van pénz, hogy a rendőrségen 700 tiszthelyettes és 470 tiszt hiányzik, viszont folyik 3 ezer határvadász toborzása. Az FRSZ a Hívásfogadó Központok állományának számos problémáját is javasolta megvitatni és orvosolni, ezen kérdések azonban elnapolásra kerültek. Mindezekről, és a RÉT ülésen felmerült egyéb kérdésekről az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvasható részletesebb információ.

Miből élünk? Cafeteria 2017-ben

A 2017-re elfogadott adócsomag jelentősen átalakítja a juttatások feltételrendszerét. Bizonyos elemek közterhe jelentősen emelkedik, miközben teljesen újak megjelennek akár adómentesen. Ezért aztán célszerű az alapoktól újragondolni a jövő évi kínálatot.

Fata László cafeteria szakértő, a Personal Hungary Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás bérek és juttatások területének felelős szakértője foglalja össze a legfontosabb változásokat a munkajog.hu-n. 

Jövőre a béren kívüli juttatások értékének 1,19-szeresére kell 15% személyi jövedelemadót és 14% EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 2017-ben is 34,51% lesz, azonban ezen kategóriába tartozó juttatások köre szűkül.

A béren kívüli juttatások közé kerül jövőre egy eddig szokatlan lehetőség is. Egy éven belül 100 000 Ft értékig kedvező adózású pénz kifizetésére is lehetősége lesz a munkáltatónak.

Amit tudni kell a táppénzről II.

A Munkajog.hu folytatja a táppénzről szóló cikksorozatát. A táppénz összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló munkaviszonyban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni - derül ki a cikkből.

A II. részben a Munkajog.hu részletes áttekintést ad a táppénz kiszámításának szabályairól, a figyelembe vehető jövedelmekről, és a táppénz összegét befolyásoló egyéb tényezőkről.

A cikksorozat első rész itt olvasható.

Közszolgálat kicsit másképp - Sztrájk és adománygyűjtés a szegényeknek

A kormány egymással ülteti tárgyalóasztalhoz a holnapi önkormányzati sztrájkot szervező szakszervezetet és a települési szövetségeket, a miniszterek pedig kívülről szurkolnak nekik - írja a Népszava. Az egész Európában példátlan – bár itthon már megszokott cinizmus előrevetíti a megmozdulás eredményét, hiszen állami pénz nélkül a polgármesterek nem tudják kifizetni az elvárt 30 százalékos béremelést dolgozóiknak. 

Szita Károlyt tolta előre az Orbán-kormány, hogy a Fidesz meghatározó alakjai közül valaki tájékozódjon, mennyire vannak kiborulva a helyi önkormányzatok alkalmazottai, amiért az állami köztisztviselők vagy pénzt, vagy legalább béremelési ígéretet kaptak, nekik pedig csak annyit üzent a kancelláriaminiszter, hogy forduljanak saját polgármestereikhez, ha nem tudnak megélni a bérükből.  szakszervezet elnöke a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára hívta fel a figyelmet, amelyhez 1994-ben Magyarország is csatlakozott. Tudja, nincs jogi kötelezettsége a magyar kormánynak, hogy ennek szellemében járjon el – nyilatkozta a Népszavának Boros Péterné, de egy uniós tagállamnak mégis illene figyelembe vennie ezeket az elveket.

Segélykiáltás kollégánkért, Rolandért!

Tisztelt FRSZ tagok,kollégák! Barabási Tagszervezetünk titkára szeretne megosztani veletek egy nagyon szomorú történetet, melynek alapján segítséget kér egy rendőrségen dolgozó pár számára.

A felhíváshoz mellékelt levelet Bakó Szílvia tagunk juttatta el titkárunkhoz, melyben segítséget kér vőlegénye, Kiss Roland számára, aki szintén kollégánk és egy nagyon ritka, súlyos betegség kerítette hatalmába. Teljes gyógyulása csontvelő átültetéssel elérhető, de hiába van két potenciális donor (öccsei), egyik sem megfelelő. Így gyógyszeresen kezelik Debrecenben, ami igen csak megterhelő egy fiatal pár számára, hiszen a gyógyszer egy havi adagja több százezer forintba kerül. Ez még nem minden, lakást kell vásárolniuk, mert egyikük családjánál sem tudnak  Roland  számára kialakítani egy  steril szobát, ahová reménység szerint hazaengedhetik, ami szintén nem kis összegbe kerül.  

Aki teheti, és úgy érzi segíteni szeretne e két fiatalnak az tegye meg a levél alján található elérhetőségeken. (Köszönettel: Egyed Erika FRSZ titkár, Barabás)

A felhívás és a levél itt olvasható.