Karácsonyi üdvözlet - szolgálati közleménnyel

Szolgálati közlemény: tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi Koordinációs Irodáján 2017. december 21-étől 2018. január 02-ig az ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel. Az év végi ünnepek után a KKI és a Jogsegélyszolgálat munkatársai 2018. január 03-ától lesznek ismételten elérhetőek.

Közszolgálati per - alapvetően módosul a szabályozás január 1-től!

Alapvetően módosítja a közszolgálati jogviszonyt érintő perekre vonatkozó szabályozást a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény(Kp.) - írja a Jogi Fórum. Alapvető változás, hogy a közszolgálati jogviszonyból (állami tisztviselők, hivatásos állományúak, közszolgálati tisztviselők) származó jogviták ezentúl közigazgatási pernek minősülnek majd, és elbírálásukra a közigazgatási perrendtartás szabályai lesznek irányadóak. A keresetlevelet változatlanul a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell benyújtani, ide nem értve azon esetköröket, amelyekben a peres eljárás tárgya a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának jogszerűsége. Utóbbi esetekben az eljárást az ellenérdekű féllel szemben kell megindítani és a keresetlevelet a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz kell benyújtani. Ha a munkavégzés helye Budapest, a jogvita elbírálására továbbra is a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. A természetes személy felperes ezen felül a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. Fontos változás, hogy a közszolgálati perekben a jövőben a Fővárosi Törvényszék az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el. További újdonság, hogy csak konkrét jogszabálysértésre hivatkozással lehet fellebbezni és a fellebbezésben a konkrét jogszabálysértés ténye mellett a megsértett jogszabályhelyet is meg kell jelölni. További részletek a Jogi Fórum cikkében.

Vodafone karácsonyi akció

A Vodafone idén is meghirdette karácsonyi akcióját, melynek részletei a MAKASZ innen letölthető hírlevelében olvashatók. Karácsonyi akció 2017. december 31-ig tart. MINDEN FLOTTA ELŐFIZETŐ 21 HAVI RÉSZLETBEN is megvásárolhatja a választott készüléket, 2 éves flotta tarifával. KEDVEZMÉNYES ÁRON és kedvezményes havi törlesztéssel akkor vásárolhatsz készüléket, ha publikus RED tarifát vásárolsz, 2 év határozott idejű szerződéssel. További részletek és VODAFONE - MAKASZ tarifa itt.

Az új társasági egyenruhát a tiszthelyettesi és zászlósi állomány térítésmentesen kapja

A hivatalos értesítő 60. számában megjelent 30/2017. (XII.7.) BM utasítás szerint a rendőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya a minisztérium költségvetése terhére, térítésmentesen kapja meg  jövőre az újonnan bevezetésre kerülő társasági öltözetet.

Az utasítás letölthető innen, az előzmények pedig itt olvashatók.

Három nagy érdeklődéssel várt kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria

Az állásfoglalások közüll kettő a rendőrség dolgozóit is érintheti. Ezek közül az első, a 4/2017. KMK vélemény az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szól, melyben a kollégium leszögezte, hogy az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásait. 

A második állásfoglalás az 5/2017. (XII.28.) KMK véleményben jelen meg, a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatban. A kollégium leszögezte, hogy a joggal való visszaélés tilalmának megsértése akkor állapítható meg, ha valamely alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerűen történt. Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a joggal való visszaélés tilalmába ütköző. Szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben nem lehet joggal való visszaélésre hivatkozni. A kollégiumi vélemény a megváltozott jogi környezetnek megfelelően módosította a Legfelsőbb Bíróság MK. 6. számú állásfoglalását. 

Átverték az egészségügyi dolgozókat (is) a béremelési ígérettel

Úgy kapott papíron 12 százalékos béremelést a magyar egészségügyi dolgozók jó része, hogy nem vihetnek haza több pénzt - írja a 444.hu. Most kapták meg az egészségügyi dolgozók az első fizetésüket azóta, hogy megtörtént a kormány által bejelentett 12 százalékos béremelés. Jó részük alaposan meglepődött, mert nem vihetnek haza több pénzt. A kormány által most bejelentett 12 százalékos béremelésnél emelték ugyan az illetményeket, de ez sok esetben még így sem éri el a bérminimumot. Így aztán papíron annyi történik, hogy az állam továbbra is kipótolja az illetményeket, csak most már kisebb mértékben, mint eddig. Így aztán azok az egészségügyi dolgozók, akiknek a fizetése még így sem éri el a bérminimumot, pont ugyanannyit visznek haza decemberben is, mint novemberben. Az egészségügyi dolgozók jelentős része számára csak egy könyveléstechnikai fogás a most érvénybe lépett béremelés – erről beszélt a Reggeli gyorsban a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

A trükkös béremelést a rendőrségi közalkalmazottak is behatóan ismerik, mivel a rendőrségen is ez a bevett gyakorlat 2013. óta. Részben ezért is van folyamatban több ezer munkaügyi per, melyekről itt olvasható bővebb információ.

Egyenruhacsere, ha kell, ha nem....

A napokban megkereséssel fordultunk az ORFK vezetőjéhez a hivatásos állomány korábbi gyártmányú esővédő ruházatának 2017. november 30-ai hatállyal - véleményünk szerint jogszerűtlenül - elrendelt bevonása miatt. Bár kifogásunkra még nem kaptunk választ, az esővédőket érintő problémához kapcsolódóan több jogos igény, illetve elvárás is megfogallmazódott tagjaink részéről. A kollégák ugyanis szinte már nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik évben milyen ruházati termékekkel látták el őket a ruhapénz terhére, vagy mit kaptak meg azon felüli ellátásként. Azt sem tudják biztosan, hogy leszereléskor milyen ruházati termékekkel kell elszámolniuk és mi alapján. Előzőekre figyelemmel kimutatást kértünk a ruhapénz 2014 óta történt felhasználásának/megterhelésének részleteiről: évenként részletezve a ruhapénz pénzbeli és természetbeni elosztásának módját és mértékét. Az ORFK gazdasági főigazgatójának írt újabb megkeresésünk itt olvasható, az előzmények pedig itt.

Régió Játék karácsonyi akciók

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a Régió Játék karácsonyi akcióit. Hírlevelük letölthető innen, az online akciós katalógus pedig itt érhető el. 

Az FRSZ tagok MAKASZ kártyájukkal is érvényesíthetnek kedvezményeket az ország 28 pontján!  A Regio Játékkereskedelmi Kft. Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi és nagykereskedelmi hálózattal rendelkező játékforgalmazó vállalata.Közel 40.000 féle árucikk várja kedves vevőit, amelyek között téli- és nyári sporteszközök, valamint kerti játékok is megtalálhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vásárláshoz - az érvényes MAKASZ kártya mellett - szükséges a boltonként változó MAKASZ Vevőkód, amelynek listája a MAKASZ honlapján tekinthető meg (a Regio Játék logó > Termékek link > Bővebben címszó alatt), az FRSZ tagsági igazolványon szereplő név és kártyaszám megadásával történő belépés után.
 

Újra Mészáros Melinda a LIGA elnöke

2017. november 30-án a LIGA Tanács tisztújító ülését tartotta Budapesten. A tagszervezetek küldöttei szinte teljes egészében újjáválasztották a korábbi tisztségviselőket, így 99,1 százalékos szavazataránnyal Doszpolyné dr. Mészáros Melindát, a szervezet 2016 májusában megválasztott elnökét. 

A négy társelnöki tisztségre Buzásné Putz Erzsébet (MTSZSZ), Czövek János (HOSZ), Fürjes József (VKDSZ) és dr. Szilágyi József (EVDSZ) került ismételten megválasztásra. A pénzügyekért és szervezésért felelős alelnök Árkovics István is megerősítésre került pozíciójában. A 6 elnökségi helyre Hegedűs Andrea (Olajipari Szakszervezet), dr. Huiber Tibor (MEDOSZ), Mendrey László (PDSZ), Pongó Géza (FRSZ), Tóth Zsuzsanna (PSZ) és dr. Várnai Zsuzsanna (VISZ) került megszavazásra.

A Felügyelőbizottságnak öten lesznek tagjai a jövőben: Bazsik István (HOSZ), dr. Kiss Mihály (EVDSZ), Mazák Viktória Erzsébet (PSZ), dr. Szabó István (MEDOSZ) és Sulyok László (MTSZSZ). A küldöttek újraválasztották a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait is, így a bizottság tagjai ismét Kiss Zsolt, Dávid Tibor, Cseh Béla Zoltán lettek. Az új tisztségviselők mandátuma 2017. december 14-től érvényes.

Közalkalmazotti illetményemelés, e-útdíj ellenőrzés, túlszolgálat - ORFK válaszok kérdéseinkre

A Rendőrség Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2017. november 13-ai ülésére előterjesztett, de akkor megválaszolatlanul maradt kérdéseinkre utólag válaszolt az ORFK. Levelükből kiderül, hogy a közalkalmazotti állomány illetményének emelésére központi intézkedés nem történt, egyes rendőri szerveknél csak a 2017. évi bérkeret erejéig történt bérrendezés, de annak rendezőelveit az ORFK nem árulta el. Az ORFK álláspontja szerint az e-útdíj megfizetésének ellenőrzése „többletfeladatként” nem értelmezhető, és szenior állomány tagjának aktív hivatásos szolgálatba történő áthelyezése a Rendőrség szervezetében nincs korlátozva. A teljesített túlszolgálatokról országos kimutatást a Rendőrség nem vezet, így az ezzel kapcsolatos kérdésünkre sem válaszoltak érdemben.

Az ORFK válasza itt olvasható, az előzmény pedig itt érhető el.

Ismét diszkriminálják a szolgálati járandóságban részesülőket

A FIDESZ két parlamenti képviselője 2017. november 21-én tövényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság előnyeit a dolgozni kívánó öregségi nyugdíjasok és átmeneti bányászjáradékosok mellett a korhatár előtti ellátásban részesülők is élvezhessék - olvasható a nyugdíjguru.hu cikkében. A javaslat hiányosságának látszik azonban, hogy elfogadása esetén sem élvezhetik a nyugdíjas szövetkezeti tagság előnyeit a korhatár előtti ellátáshoz vagy az átmeneti bányászjáradékhoz jogi értelemben nagyon hasonló ellátásban részesülő azon személyek, akik szolgálati járandóságban vagy táncművészeti életjáradékban részesülnek. Azt, hogy miért előnyös a a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság a nyugdíjguru.hu cikkéből tudhatják meg olvasóink. 

Lábbelik, lábápolási termékek és gépek kedvezményes vásárlása MAKASZ kártyatulajdonosoknak

A MAKASZ tagok 10 illetve 20% kedvezményt kapnak Scholl, Clarks, Fly Flot, Berkemann és Batz lábbelik, lábápolási termékek és Beurer gépek árából. Kényelmi lábbelik, lábápolási termékek, és egészségmegőrző termékek széles választéka fogadja a vásárlókat.

A kedvezményt az országban található 7 üzletükben, illetve a webshopukban történő vásárlás alkalmával vehetik igénybe. Üzleteikben egészségpénztári kártyával is tud vásárolni! Webshopukon keresztül ( www.revans2000.hu ) vásárlóik igényeit, rendeléseit országos lefedettséggel tudják kiszolgálni.

A Revans 2000 Kft. a MAKASZ tagok részére 20% kedvezményt biztosít teljes áru SCHOLL, CLARKS, FLY FLOT és BERKEMANN lábbelikre, és BEURER készülékekre, egyéb kedvezménnyel nem vonható össze! A webshopban történő vásárlás esetén a MAKASZ20 kuponkód megadásával a kosárban érvényesíthető a kedvezmény. Kedvezmény mértéke: 20%

A Revans 2000 Kft. a MAKASZ tagok részére 10% kedvezményt biztosít BATZ, akciós lábbelikre és lábápolási termékekre, egyéb kedvezménnyel nem vonható össze! A webshopban történő vásárlás esetén a MAKASZ10 kuponkód megadásával a kosárban érvényesíthető a kedvezmény. Kedvezmény mértéke: 10%

Kongresszusi, területi és megyei tisztújítások az FRSZ-ben

2017. november 25-én Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartotta XIV. kongresszusát a Független Rendőr Szakszervezet. A tisztségviselők beszámolóin, és a kongresszus hatáskörébe tartozó egyes kérdések eldöntésén túl, szakszervezetünk legfelsőbb döntéshozó szerve tisztújítást is tartott, mivel vezető tisztségviselőink mandátumának időbeli érvényessége idén év végén lejárt volna.

A kongresszus újabb öt évre bizalmat szavazott az elnöki tisztségben Kiss János István úrnak, a főtitkári tisztségben Pongó Géza úrnak, a főtitkár-helyettesi tisztségben Dávid Tibor úrnak.

A Felügyelőbizottság elnökének Czigány János urat, tagjainak pedig Baranyi Róbert urat és Papp Zoltánné asszonyt választotta meg a kongresszus.

A kongresszus szüneteiben, illetve a plenáris ülés berekesztése után több megyei és területi elnöki tisztség vonatkozásában is tisztújító testületi ülésekre került sor. Ezek eredményeiről az alábbiakban számolunk be.

Soron kívüli rendőri feladat: a szolgálati esővédők leadása!

Információink szerint több rendőri szervnél (pl. Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyében) november 30-ai határnappal visszavonják a hivatásos állományúaktól a korábbi – hosszú egy részes - szolgálati csapadék elleni védőkabátot. A felhívás szerint, aki azzal nem tud elszámolni (nincs meg, vagy nem is volt neki), úgy azzal kifizettetik az eredeti ár 50 %-át, 11.628,- Ft összeget!?! Az eljárás álláspontunk szerint ellentétes a hivatásos állomány ruházati ellátási rendjét szabályozó jogi normákban foglaltakkal, ezért az intézkedés felülvizsgálatát kezdeményeztük az Országos Rendőrfőkapitánynál.

Levelünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó 14/2016. (V.10.) BM rendelet szerint leadási, illetve elszámolási/visszafizetési kötelezettség csak a jogviszony, illetve az igényjogosultság megszűnése esetén terheli a hivatásos állomány tagját. Továbbá, ugyancsak a rendelet értelmében az esővédő viselési ideje 5 év, tehát ha az ellátás 2012-ben történt, akkor már le is telt a kihordási idő! 

Az évek óta folyamatban levő egyenruhacsere sok esetben ésszerűtlen intézkedései ellen az FRSZ már korábban is több alkalommal tiltakozott. Az előzmények itt olvashatóak.

Feldobox: élmény ajándékba

Közelegnek az ünnepek... A MAKASZ új partnere, a Feldobox - élmény ajándékba - 16 különböző csomagajánlata nagyszerű ajándék lehet a család minden tagja számára. A MAKASZ tagok 10% kedvezményt kapnak a Feldobox csomagok árából. A kedvezmény a MAKASZ weboldalán történő rendelés, illetve a Feldobox irodájában történő vásárlás esetén érvényes. A Feldobox csomagok olyan eredeti ajándékutalványok, melyekkel felejthetetlen élményt adhat ajándékba. Tévedés kizárva, hiszen a megajándékozott maga választhat számos program közül. 16 féle élményajándékuk össszesen, több mint 1000 különböző programot kínál szabadidő, wellness, gasztronómia és üdülés területén. 

2017. októberétől a MAKASZ tagoknak a weboldalukon keresztül lehetőségük van a Feldobox - élmény ajándékba - csomagok megvásárlására 10% kedvezménnyel. Személyes vásárlás esetén keressék fel a Feldobox irodáját: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. Használják ki a kedvezményes lehetőséget és vásároljanak Feldobox élménycsomagot ajándékba karácsonyra.

MAKASZ Feldobox hírlevél letöltése