A pedagógusok helyretették Lázár Jánost

Remélik, Lázár János is tudja, hogy a tüntetés joga nem a kormány adománya - üzenik a pedagógusok Lázár Jánosnak, aki azt találta mondani, hogy a tanárok balhéznak a tiltakozásukkal. A HVG cikke szerint helyre tette Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztert a pedagógus szakszervezet (PSZ). Lázár a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón több ponton is kitért a pedagógusok tiltakozásaira. Egyrészt azt kérte a pedagógusoktól, hogy tárgyaljanak a kormánnyal, ne balhézzanak, mert a sztrájkkal nem oldódnak meg a problémák. Aztán személyeskedő hangon üzent Galló Istvánnénak, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökének is, akinek azt üzente: "ha nem politikát akarnak csinálni, akkor az a legbölcsebb dolog, ha tárgyal. A PSZ csütörtök esti közleményében először is azt írja, hogy készek a tárgyalásra, de nem ülnek le olyan zsúrasztal mellé (a köznevelési kerekasztalra gondolnak), amelynek vendégeit önkényesen választotta ki a kormány, amely ráadásul azt üzeni a pedagógusoknak, hogy ne balhézzanak, és érdemi változásra ne is számítsanak (ez utóbbi esetben Lázár mondataira utalnak). A PSZ egyébként már decemberben elküldte javaslatait a miniszterelnöknek, a szakértői tárgyalásokon a javaslatokat azonban a kormányoldal szekértői elutasították. 

Az ORFK cafetéria utasításának tervezete sem tartalmaz meglepetéseket

A BM cafetéria utasítás tervezetén még ki sem hűlt a tinta, már meg is érkezett szakszervezetünkhöz az ORFK azonos tárgyú normatervezete. Ez, a minisztériuméhoz hasonlóan lényegében a tavalyi szabályokat viszi tovább. A keret továbbra is 200 ezer forint, bruttóban, ami nettóban - a választott juttatások adóteheitől függően - kb. 50 ezerrel ér kevesebbet. A választható juttatások sem változtak, mivel az Szja. törvény is változatlan maradt. Nem vátozott a bankszámla költségtérítés megalázóan alacsony, évi 4 ezer forintos összege sem, annak ellenére, hogy az FRSZ évek óta szorgalmazza az elértéktelenedett juttatás felemelését a törvény által lehetővé tett 12 ezer forintos éves keretösszegre. Ezt a BM nem tette meg, hiába "szárnyal nemzetünk gazdasága". A nem hivatásos jogviszonyban állók tekintetében az ORFK vezetőjének hatáskörébe tartozik a bankszámla-költségtérítés éves mértékének meghatározása, de e lehetőséget nem tervezi emelésre kihasználni. Az e személyi körbe tartozók számos, a hivatásos állományt megillető kedvezményt (pl. heti 2 sportóra vagy fogpótlás, stb.) arra hivatkozással nem kapnak meg, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Pedig sok esetben a hivatásosokéval azonos feladatokat látnak el (pl. fegyveres biztonsági őrök). Viszont, amikor a jogi háttér biztosított, akkor meg az „egyenlő bánásmód” elvére hivatkozva osztozniuk kell a hivatásos állomány sorsában! Minek minősíthetjük ezt az eljárást? Tipikusan kettős mércének! A normatervezetek és az FRSZ javaslatai itt olvashatóak.

BM tájékoztató a hivatásos életpálya további pilléreire vonatkozó elképzelésekről

A Belügyminisztérium által kiadott sajtóközlemény szerint a tárca: "a Honvédelmi Minisztérium képviselőinek részvételével 2016. február 10-én a hivatásos rendvédelmi és a katonai életpálya részeként - a már megvalósult illetményemeléshez kapcsolódó - biztosítási, illetve a lakhatást támogató konstrukciók megvalósításának lehetőségéről egyeztető értekezletet tartott. A konzultáción részt vettek a munkáltatók képviselői, továbbá a szakszervezetek és a Magyar Rendvédelmi Kar vezetői."

Korábban többször is beszámoltunk arról, hogy a hivatásos állomány  új életpályamodelljének keretében egy lakástámogatási, valamint megtakarítási célú biztosítási rendszer bevezetésére tett ígéretet a kormányzat. Ennek jogi garanciáját egy 2014-ben kihirdetett kormányhatározat jelentette, amely a lakástámogatás rendszerének kidolgozásának határidejét 2015. december 31-ében, míg a biztosítási rendszer kimunkálásáét 2016. december 31-ében határozta meg. Ezt a kormányhatározatot azonban egy tavaly karácsony előtt megjelent másik határozat hatályon kívül helyezte, amiből az életpálya további pilléreinek megszűntetése következett számunkra. A helyzet tisztázása érdekében megkereséssel fordultunk a BM személyügyi helyettes államtitkárához, melynek eredményeként került sor a tegnapi  találkozóra. Az egyeztetés helyett inkább tájékoztatónak nevezhető eseményről a tárca kérésére bővebb információt jelenleg nem tudunk olvasóinkkal megosztani. A megbeszélésen egyébként is csak elképzeléseket ismertettek a szakszervezetekkel, ígéretet csak arra tettek, hogy a lakástámogatási és biztosítási rendszert érintő elképzelések vázlatát a tárca rendelkezésünkre fogja bocsájtani, mellyel a szakszervezetek is javaslatokat tehetnek majd. A tájékoztatón szóba került az év elejei illetményemelés is, melyről bővebben az alábbiakban számolunk be.

Lapszemle: az oktatási tervgazdálkodás nyomora, avagy a reformok "múkodnek"

Az Index megszerezte a listát a Klik Ceglédi Tankerületének összes lejárt tartozásáról. Bár úgy volt, hogy a Klik 2016-ra minden adósságát törleszti, csak ez az egy tankerület január végén 278 millió forinttal volt adósa állami vállalatoknak és magánszemélynek: nem fizettek a tankönyvekért, tejért, egészségügyi szolgáltatásokért, de tetemes tartozásuk volt busztársaságok és a nemzeti gyermekmentő szolgálat felé is. A tankerület vezetője közben a tervgazdálkodási időket idéző levélben utasította az igazgatókat az idei költségvetés kiszámolására: egy hétvégét adott a feladatra, és szankciókkal fenyegette meg azokat az iskolákat, amik nem készülnek el időben. Előre szóltak nekik, hogy csak a töredékét kapják meg annak a pénznek, amit kérnek - további részletek az Index cikkében. Kérdésünk csak annyi: mi lenne, ha a magyar reformok nem működnének olyan jól, ahogy hajtogatják a kormányzat képviselői reggel, délben, este?

Cafetéria 2016. - minden változatlan

A BM által megküldött, 2016. évi cafetéria szabályzat véleményezése során ismételten kezdeményeztük, hogy az Szja. tv. szerint a kifizetőre háruló adóterhet a munkáltató ne hárítsa tovább a dolgozókra. Ha már egyszer az éves cafetéria keretösszeg évek óta nem változik – felsőbb, kormányzati döntés alapján – viszont az adó mértéke növekedett a bruttó 200.000 Ft-os keret bevezetése óta, akkor legalább ilyen módon kellene a béren kívüli juttatások vásárlóértékét megőrizni az állomány számára. Ugyancsak ismételten indítványoztuk, hogy a 2016. évi költségvetési törvény szerinti mértékben (havi 1.000 Ft) kerüljön megállapításra a munkáltatói bankszámla költségtérítés összege. A BM utasítás tervezet ugyanis több éve változatlanul bruttó 4.000 Ft/év összegben határozza meg a juttatás mértékét, ami nem áll arányban az illetmény bankszámlára történő utalásával összefüggő dolgozói kiadásokkal. Végezetül kifogásoltuk, hogy sem maga az utasítástervezet személyi hatályra vonatkozó rendelkezése, sem pedig a rendvédelmi szervek vezetőinek adott felhatalmazó rendelkezés (8. §) nem említi a kormánytisztviselőket, holott ilyen jogállásúak is dolgoznak mind a Belügyminisztériumban, mind a minisztérium irányítása alá tartozó szerveknél. Egyebekben az utastástervezet lényegében megfelel a tavalyinak.

Kisokos: amit a munkaügyi perekről tudni kell

A munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyokból származó pereket nevezzük munkaügyi pereknek, amelyekre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) speciális szabályokat határoz meg.  Ezeket az eljárási szabályokat tekinti át a HR/Munkajog kétrészes cikksorozata. A szerző kitér az illetékesség, az eljárási illeték, az elévülés, a perköltség, a munkavállalói költségkedvezmény, és a bíróság ítéletével szembeni jogorvoslat legfontosabb szabályaira. Az első rész itt, a második rész pedig itt olvasható.

A gyermekek után járó pótszabadság

Sok munkavállalót érinti a gyermekek után járó pótszabadság, amelynek mértékét és igénybevételének feltételeit a Munka Törvénykönyve határozza meg - írja a HR/Munkajog. A Munka Törvénykönyve hatályos szabályai szerint a munkavállalót gyermekére tekintettel két jogcímen illeti meg pótszabadság: mindkét szülőt a gyermeke életkora, illetve az apát a gyermek születésének ténye alapján. A munka és a családi élet összeegyeztetése legalább akkora kihívás a dolgozó apák, mint az anyák számára. Az apák fokozottabb családi szerepvállalását segítik az olyan intézkedések, mint például a gyerekek után járó pótszabadság duplázása oly módon, hogy azt mindkét szülő igénybe veheti, akár egyidejűleg is.

Családi kedvezmény: változások a nyilatkozatban

Nagyon sok munkáltatónak és munkavállalónak okoz nehézséget a családi adóalap-kedvezmény nyilatkozat helyes kitöltése. A HR/Munkajog cikke a kitöltéssel kapcsolatos változásokat foglalja össze. A gyakorlati tapasztalatok szerint szerint jellemzően az eltartottak minőségét és a jogosultság jogcímét nem jelölik a munkavállalók. További részletek a HR/Munkajg cikkében.

Saját gyermekeivel és barátaival tárgyal a kormány az oktatás válságáról

Nem sok biztató jel van arra, hogy a kedden reggel kezdődő köznevelési kerekasztal alapvető fordulatot hoz a hazai oktatásban - írja az Index. A kormány nagyrészt saját maga által létrehozott vagy vele barátságos szervezeteket hívott meg, amelyek egy részének alig van bármi köze az oktatáshoz, miközben a legnagyobb pedagógus szakszervezet nem lesz ott. Úgy tűnik a központosított oktatási rendszer biztos megmarad, a kormány legfeljebb kisebb engedményekre lesz hajlandó.

Nem Soros-bérencek, tanárok és diákok tüntettek

Az országos pedagógustiltakozást elindító Miskolcon 5 ezren, Budapesten 600-800-an tüntettek a kormány oktatáspolitikája ellen, emellett kilenc másik városban is tartottak szimpátiatüntetéseket. A tüntetések fő üzenete az volt, hogy elfogyott a tanárok türelme, az oktatást alapjaiban kellene újragondolni, a Klebelsberg-központot pedig meg kell szüntetni – írja az Index. Miskolcon hosszú sorban vonultak fel a tanárok és a diákok a Herman Ottó Gimnáziumtól. A miskolci Hősök terén a rendőrség becslése szerint már 5 ezren voltak. A Herman Ottó Gimnázium és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium igazgatója rögtön a tüntetés elején egyértelművé tette: ők nem Soros György bérencei, ahogy a kormányzat és a kormány médiája nevetséges módon megpróbálja beállítani őket. Követeléseiket már 500 iskola és közel 30 ezer magánszemély támogatja. Még csak nem is a pedagógusok rossz helyzete miatt tüntetnek elsősorban, hanem a diákok jövője érdekében.

A LIGA szolidáris a közoktatás átalakítását követelő megmozdulásokkal

A LIGA Szakszervezetek élénk figyelemmel kíséri azt a fokozódó elégedetlenségi hullámot ami a közoktatást jellemzi. Konföderációnk tagjai tisztában vannak azzal, hogy „amilyen az oktatás jelene, olyan az ország jövője”. Napjaink közoktatásának állapota több mint aggasztó. A diákok, pedagógusok túlterheltsége már a minőség rovására megy. A LIGA Szakszervezetek szolidáris a közoktatás átalakítását követelő megmozdulásokkal! Szövetségünk tagszervezeteit arra kérjük, hogy támogassák a jövő érdekében szervezett demonstrációkat, az együttműködés kiteljesítése, és a megmozdulások sikere érdekében keressék a tiltakozások megszervezésében jelentős szerepet vállaló Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét!

Pátyi Lövész Piknik - örömlövészet

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Pátyi Lövész Pikniket, amely családi rendezvényen örömlövészet, helyben főtt pörkölt, frissen sütött pogácsa vagy aprósütemény, üdítő és kiváló családias, baráti hangulat vár benneteket! A rendezvény jellege szigorúan kötetlen programú, baráti "örömlövészkedés" nem  verseny, Mindenki kedve szerint ( amikor, amennyit és amilyen fegyverrel akar ) lövöldözhet. Részvételi díj:  7000,- Ft./fő, amely tartalmazza: a korlátlan   idejű  lőtér- és   fegyverbérletet ( az  összes  fegyverre), bográcspörköltet,   frissen  sütött  pogácsát, üdítőt. Időpont:  2016  március  12.   ( szombat )  09,00. óra. Helyszín:  Fekete  Sólyom  Lövész  Sportklub,  2071 Páty,  Torbágyi  út. Jelentkezési/részvételi  díj  befizetési  határidő:  2016   március 04  ( péntek ). Jelentkezés / információ:   70/ 6011 685.,     robertvonlambert@gmail.com ​További részletek a letölthető felhívásban.

A holland rendőrség sasokat képez ki, hogy leszedjék a drónokat

Nehéz a drónok ellen harcolni: hiába van egyre átfogóbb és szigorúbb légi szabályozás, a drónok elég olcsóak ahhoz, hogy az embereket ez ne aggassza. A rosszkor rossz helyen repkedő drónok ellen lehet küzdeni rádiójelekkel, bezavarva a drónt, vagy egy nagyobb drónnal, ami hálóval elkaphatja az üldözött drónt. De mindkét esetben fennáll a veszély, hogy a drón(ok) lezuhanhat(nak) - írja a 444.hu.Nem úgy, mint a furfangos Hollandiában, ahol a rendőrség sasokat kezdett el kiképezni, hogy kapják el a drónokat.

Lapszemle: Hatalmas tüntetés lesz, már ötszáz iskola lázad a Klik ellen

Megtartották az Országos Tantestületi Értekezletet, a résztvevők tiltakozó nyilatkozatot tettek közzé és országos demonstrációra készülnek. Már négyezer tagja van az Utolsó óra elnevezésű Facebook-csoportnak, és újabb iskolák csatlakoztak a Herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt leveléhez, amely azonnali változásokat sürget. Nagy tömeg várható a szerdai miskolci tüntetésen. Lázadnak az oktatás szereplői – írja a Népszabadság. Sőt, február 10-re országos demonstrációt is hirdettek. Ugyanakkor egyelőre a miskolci esemény van a fókuszban. Már csak azért is, mert hatalmas tömeget várnak a városba. A várakozást igazolja, hogy újabb gimnáziumok csatlakoztak a napokban a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt leveléhez, amelyben azonnali és radikális változásokat sürgetnek az oktatásban. 

17-re emelkedett a közalkalmazotti fizetési fokozatok száma

A 2016. január 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) módosítása, amely a közalkalmazotti illetménytábla valamennyi fizetési osztályában a korábbi 14-ről 17-re növelte a fizetési fokozatok számát. A Kjt. kiegészült egy új, 93/A. §-sal, amely kimondja, hogy a 66. § (1) bekezdésétől eltérően 2016-ban a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a Kjt. 3. számú melléklete állapítja meg; A módosítás alapján az érintett közalkalmazottakat 2016. január 1-jétől át kell sorolni az új fizetési fokozatokba (Kjt. 64. és 65. §), ennek megfelelően módosítani szükséges a kinevezésüket (Kjt. 21. § (3) bekezdés), továbbá részükre az új fizetési fokozatuknak megfelelően kell megállapítani az éves pótszabadság mértékét (Kjt. 57.§ (1) bekezdés). Részletek és illetménytáblák itt!

 

Oldalak

Feliratkozás Független Rendőr Szakszervezet RSS csatornájára