Jogesetek

 
Az FRSZ Jogsegélyszolgálata több mint két évtizedes fennállása alatt számos precedens értékű ügyben képviselte sikerrel a rendőrség állományának tagjait. Jogászaink a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria, valamint az Alkotmánybíróság előtt is olyan ítéleteket, határozatokat harcoltak ki, melyek sok esetben kényszerítették a rendőrséget, mint munkáltatót a korábban folytatott joggyakorlat megváltoztatására és amelyek összességében véve, az állomány egésze számára több milliárd forint összegű jogos járandóság kifizetéséhez vezettek. Honlapunk JOGESETEK menűpontjában - a teljesség igénye nélkül - ezen ítéletekből nyújtunk át egy csokorra valót Tisztelt Olvasóinknak.
 
 

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK - FRSZ JOGESETEK:

 
 

A rendőrség állományát érintő fontosabb  Kúria és AB döntések:

Kúria: a munka díjazásával kapcsolatban meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét (2018-10-04)

Kúria döntés a hivatásos állomány tagjának megbízási díja tárgyában (2018-08-06)

A közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez mindkét fél jognyilatkozata szükséges (2018-06-06)

Végleg eldőlt: nem kell kitakarni a rendőrök arcát (2018-06-02)

Kúria határozat a túlszolgálat és a készenlét elhatárolásáról (2018-05-24)

Kúria határozat a hivatásos állomány tagjának jubileumi jutalomra való jogosultságáról (2018-05-24)

Kúria határozat: a munkáltató nem bővítheti korlátlanul a hivatásos állomány tagjának munkaköri leírását! (2018-05-24)

Kúria határozat illetmény megalapozatlan visszakövetelése tárgyában (2018-04-10)

A fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét a hivatásos szolgálati viszonyban álló személy fegyelmi eljárás megindításakor betöltött beosztása határozza meg (2018-01-26)

Kúria kollégiumi vélemények: az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről, és a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatban (2017-12-07)

Az AB szerint nem alaptörvény-ellenes az állami alkalmazottak nyugdíjának szüneteltetése (2017-10-30)

Terhességi gyermekágyi segély: új eljárásra kötelezte a bíróságot a Kúria (2017-10-05)

Kúria döntés a kormányzati szolgálati viszony megszüntetése jogellenességének tárgyában (2017-10-05)

A rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja nem zárható el a bírósághoz fordulás jogától amiatt, mert a rendvédelmi szerv a szolgálati panaszát nem bírálja el (2017-10-05)

A felmentési időre is jár a szabadság a Kúria szerint (2017-09-19)

Újabb FRSZ siker a Kúrián: a munkaköri leírás nem bővíthető korlátlanul! (2017-08-02)

Kúria határozat: minősítés megsemmisítése és jó hírnév sérelme tárgyában (2017-02-02)

Kúria határozat a szolgálatban kötelességszegés vétségének megállapíthatósága tárgyában (2016-12-15)

Az Alkotmánybíróság elutasította a szolgálati időpótlékkal kapcsolatos kifogást (2016-10-11)

Az AB érdemi vizsgálat nélkül utasította el a szakszervezeti tisztségviselők MRK tisztségviselését tiltó jogszabály elleni panaszt (2016-10-11)

Kúria ítéletek szemléje (nyugdíj folyósításának szüneteltetése, a FÜV Bizottságok jogköre, határozott idejű munkaviszony megszűntetése, 2016-08-22)

Határozat a soron kívüli alkalmassági vizsgálat elrendelése tárgyában (2016-06-02)

Hivatásos állományú visszatartott illetményének kifizetése tárgyában (2016-05-18)

Az akciószolgálati pótlékra való jogosultság feltételeiről (2016-05-12)